wpływ


wpływ
wpływ {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -u, Mc. wpływwie {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'oddziaływanie na kogoś, na coś; także: wynik tego oddziaływania': {{/stl_7}}{{stl_10}}Miał wpływ na życie polityczne. Użył swego wpływu. Ktoś wywarł na niego wpływ. Fatalny, zgubny, dobry, zbawienny wpływ. Być pod wpływem alkoholu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'suma pieniędzy wpłaconych do kasy': {{/stl_7}}{{stl_10}}Wpływ miesięczny. Porównać wpływy i wydatki.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}agent wpływu; pod wpływem {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • wpływ — m IV, D. u, Ms. wpływwie; lm M. y 1. «oddziaływanie na kogoś, na coś; skutek oddziaływania na kogoś, na coś» Korzystny, zbawienny, dodatni, fatalny, zgubny, zły itp. wpływ na kogoś, na coś. Wpływ nauczyciela na kształtowanie się umysłowości… …   Słownik języka polskiego

  • wpływ — Robić, zrobić coś pod wpływem chwili «robić, zrobić coś niespodziewanie, kierując się impulsem wynikającym z sytuacji»: Maniaczki zakupów działają często pod wpływem chwili: po awanturze z mężem lub z szefem, gdy w domu dokucza im samotność albo… …   Słownik frazeologiczny

  • Jerzy Stanisław Janicki — (born 4 May 1956 in Piła, Poland), Ph.D. in physical sciences, member of the scientific and educational staff of the Physics Institute at Adam Mickiewicz University in Poznań (1980–1993). Contents …   Wikipedia

  • rola — 1. Czyjaś rola (jest) skończona «ktoś przestaje się czymś zajmować, nie może lub nie chce podejmować się nowych zadań»: Po tym tańcu wychodzę. Moja rola skończona. Obowiązki służbowe zostały dopełnione (...). A. Libera, Madame. 2. Grać, odegrać… …   Słownik frazeologiczny

  • pod — «przyimek łączący się z rzeczownikami (lub innymi wyrazami pełniącymi ich funkcję) w narzędniku lub bierniku» 1. «tworzy wyrażenia określające zlokalizowanie lub skierowanie czegoś poniżej jakiegoś przedmiotu oraz wyrażenia oznaczające przedmiot… …   Słownik języka polskiego

  • potęga — ż III, CMs. potęgaędze; lm D. potęgaęg 1. zwykle blm «siła w działaniu, w oddziaływaniu na coś; skuteczność, moc» Potęga przyrody. Potęga pieniędzy, złota. Potęga oświaty, słowa. Potęga miłości, woli, rozumu. W słowach tylko chęć widzim, w… …   Słownik języka polskiego

  • rola — I ż I, DCMs. rolali; lm D. ról «ziemia świeżo zorana; pole uprawne, gleba» Uprawiać rolę. Pracować na roli. II ż I, DCMs. rolali; lm D. ról 1. «tekst wypowiadany na scenie lub w filmie przez aktora, odtwarzającego jedną z postaci sztuki lub… …   Słownik języka polskiego

  • autorytet — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. autorytetecie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} człowiek budzący zaufanie, będący ekspertem w jakiejś dziedzinie albo wyrocznią w sprawach moralnych, cieszący się… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Тарновский Ян — Тарновский (Ян из Тарнова), родоначальник рода Тарановских , упоминается во времена Казимира Великого при взятии Львова. Участвовал в походах против крестоносцев при короле Владиславе Ягайле. Сын его, Ян Амор (умер в 1500 г.), бывший при Казимире …   Биографический словарь

  • Стубилевич, Степан Зенонович — доктор философии и экстраординарный профессор физики Виленского университета, родился в Волыни в 1762 г., среднее образование получил во Владимире Волынском, а в 1786 г. поступил в Виленский университет, на философский факультет, где специально… …   Большая биографическая энциклопедия